KO BOM VELIK

Helping The Community

Program delavnic Ko bom velik je namenjen osnovnošolcem. Program je začel delovati pred tremi leti in se tedensko izvaja po različnih šolah v obliki manjših skupin. Otroci program obiskujejo kot obšolsko dejavnost.

Program je zastavljen sistemsko, kar pomeni, da sodelujemo s strokovnimi delavci šol in starši. Na delavnicah uporabljamo predvsem različne psihosocialne igre s katerimi skušamo razumeti otrokov čustveni, vedenjski in kognitivni svet.

Eden izmed glavnih ciljev je nuditi podporo otrokom ter krepiti njihovo želeno vedenje. Ideja je, da program omogočimo večinski populaciji otrok v osnovnih šolah. Tako se trudimo skrbeti za prihodnje generacije odraslih.


.

 

©2018 by Zavod Neva.